ما در انتخاب قالب و تنظیم آن کاملا به سلیقه مشتری احترام میگذاریم و طرح اولیه را از او دریافت میکنیم و آن را تنظیم میکنیم.

قالب هایی که ما از آن ها استفاده میکنیم کامل انعطاف پذیر است ، یعنی اینکه میتواند شامل چندین دکمه ، چندین اسلایدر ، چندین حالت و… باشد .

قالب هایی که ما از آن ها استفاده میکنیم کاملا مدرن هستند و میتوانند توجه اکثریت را جلب کنند تا با جلب توجه دیگران بشود بازدید سایت شما را افزایش داد.

قالب از اهمیت مهمی برخوردار است چون قالب ها مانند ظاهر یک چیز می ماند ، هر چه زیباتر ، جلب توجه و بازدید بیشتر.